Download StataCorp Stata MP 16 for Windows

Download StataCorp Stata MP 16 full

StataCorp Stata

Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội
học, khoa học chính trị và dịch tễ học,…

STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình. Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

Các tính năng của STATA

  • Quản lí dữ liệu
  • Phân tích thống kê
  • Đồ họa
  • Mô phỏng
  • Hiệu chỉnh chức năng

Download StataCorp Stata MP 16 full free

Tải phần mềm StataCorp Stata 16 , download StataCorp Stata 16, Stata 16 crack

Download StataCorp StataMP 16.0 x64 windows

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

install Stata MP 16.0

view the readme file

6 thoughts on “Download StataCorp Stata MP 16 for Windows”

  1. Bạn ơi, mình hỏi một chút là có 16 cho MacOs không bạn?
    Mình cảm ơn

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information