Download StataCorp Stata MP 16 full free

Download StataCorp Stata MP 15.1 full Windows \ MacOS

Download StataCorp Stata MP 15

StataCorp Stata

Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội
học, khoa học chính trị và dịch tễ học,…

STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình. Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

Các tính năng của STATA

  • Quản lí dữ liệu
  • Phân tích thống kê
  • Đồ họa
  • Mô phỏng
  • Hiệu chỉnh chức năng

Download StataCorp Stata MP 15.1 full

Tải phần mềm StataCorp Stata 15 , download StataCorp Stata 15, StataCorp Stata 15 full [email protected], phần mềm StataCorp Stata 15 [email protected], StataCorp Stata MP 15.1, Stata 15 full [email protected]

phần mềm stata 14 [email protected], Download stata 14 [email protected], Stata 15 for macos, phần mềm stata dành cho macos

Download StataCorp StataMP 15.1 (629) x64 

Download

Download StataCorp Stata 14.2 Revision 30 Jan 2018 for Windows

Download

Download StataCorp StataMP 14.1 Revision 03.03.2016 macOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Xem thêm: Download StataCorp StataMP 16.0

Hướng dẫn cài đặt StataCorp Stata

Xem trong file readme.txt đính kèm

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.