DS Solidworks 2019 SP5 premium

Download solidworks 2019 SP5 premium

Solidworks 2019

phần mềm cơ khí SolidWorks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows, đã có mặt trên thị trường từ năm 1997 bởi Công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp (Công ty là một nhánh trực thuộc  Dassault Systèmes, S. A. tại Vélizy, Pháp).

Bằng cách cung cấp các công cụ tích hợp chặt chẽ nhất cho mọi lĩnh vực phát triển và quản lý sản phẩm, SolidWorks cho phép các doanh nghiệp tăng tốc từng giai đoạn của chu trình phát triển một cách mạnh mẽ. Cộng đồng SolidWorks với hơn 2 triệu người dùng là kỹ sư cơ khí và các nhà thiết kế và hơn 165,000  Công ty trên toàn thế giới.

Solidworks 2019  là phien bản mới nhất hiện nay của phần mềm thiết kế cơ khí 3D solidworks, với nhiều cải tiến về tính năng mạnh mẽ.

yêu cầu cấu hình cài đặt solidworks 2019

  • Operating Systems: windows 10, windows 7 SP1 64bit
  • Supported virtual environments
  • Processor: 3.3 GHz or higher
  • RAM: 16 GB or more, ECC RAM recommended
  • Graphics Card:  Certified cards and drivers
  • Drives: SSD drives recommended for optimal performance

Download solidworks 2019 SP5 premium

Download solidworks 2019 SP5 premium

Download

Download SolidWorks 2019 SP1 Premium

link google drive

password: dammedientu.vn OR 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt solidworks 2019

Xem hướng readme.txt  trong thư mục Fix tải về.