Download Schlumberger Petrel 2018.2 free

Download Schlumberger Petrel 2018

Schlumberger Petrel

Petrel (Schlumberger Petrel) là một bộ phần mềm dùng trong ngành công nghiệp dầu khí. Các chức năng của Petrel rất đa dạng, từ lập mô hình địa chất, minh giải tài liệu địa vật lý, liên kết giếng khoan, vẽ bản đồ cấu trúc, thiết kế giếng khoan, đánh giá rủi ro địa chất cho đến mô phỏng các vỉa chứa, tính toán trữ lượng, dự đoán khả năng khai thác v.v…

Là một phần mềm phức tạp với nhiều chức năng, nhưng Petrel được thiết kế với giao diện giống các sản phẩm quen thuộc của Microsoft, và nó có các tiến trình công việc (workflow) được thiết kế sẵn,

Download Schlumberger Petrel 2018

Schlumberger Petrel 2020.3

price is 70 euro

Schlumberger Petrel 2018.1

price is 60 euro

contact:

[email protected]

https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Install Schlumberger Petrel

view the readme file

Petrel-2018