Download SAP2000 old version

Download SAP2000 old version

SAP2000

Sap2000 là phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc). Phần mềm SAP2000  tính toán được nhiều loại kết cấu như : Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn link tải phần mềm SAP2000 các phiên bản cũ SAP2000 v7.4 đến SAP2000 v18, các phiên bản mới hơn các bạn truy cập vào đây Download SAP2000 all

Download SAP2000 old version

Download SAP2000 

Link download SAP2000 old version: SAP2000 v7.4, SAP2000 v10, SAP2000 v12, SAP2000 v14, SAP2000 v15, SAP2000 v16, SAP2000 v17, SAP2000 v18,

download SAP2000 v7.4 crack, download SAP2000 v10 crack, download SAP2000 v12 crack, download SAP2000 v14 crack, download SAP2000 v15 crack, download SAP2000 v16 crack, download SAP2000 v17 crack, download SAP2000 v18 crack

Link download SAP2000 v7.4

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

Link download SAP2000 v10 

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

Link download SAP2000 v12

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

Link download SAP2000 v14 

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

File active SAP2000 v14: Download – link dự phòng Download

Link download SAP2000 v15 

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

File active SAP2000 v15: Download – link dự phòng Download

Link download SAP2000 v16 

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

Link download SAP2000 v17

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

File active SAP2000 v17: Download – link dự phòng Download

Link download SAP2000 v18 

link google: Download

link mshare: Download

link vipshare tốc độ cao: Download

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn xem hướng dẫn cài đặt ở từng bài viết sau:

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v7.4

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v10

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v12 thực hiện giống bản SAP2000 v10

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v14

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v15

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v16

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v17

Hướng dẫn cài đặt và crack SAP2000 v18

Lưu ý: Sau khi cài đặt và crack xong nếu mở lên mà xuất hiện các lỗi như

#License Not found

#unable to find a license

Là do lỗi thời gian qua hạn, nên báo lỗi license, các bạn sử dụng Runasdate để khắc phục. Xem hướng dẫn ở đây

like and share