Download Rhinoceros 6 crack kèm Vray for Rhino

Download Rhinoceros 6 crack kèm Vray for Rhino

Rhinoceros 6

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3.

Giống như nhiều ứng dụng mô hình hóa khác, Rhino cũng có tính năng viết tập lệnh ngôn ngữ lập trình dựa trên cơ sở ngôn ngữ Visual Basic và một bộ công cụ phát triển SDK cho phép đọc và viết file Rhino một cách trực tiếp.

Rhino trở nên phổ biến nhờ tính đa dạng của nó,các hàm đa nhiệm, giảm chi phí, và khả năng nhập xuất hơn 30 định dạng dữ liệu,nó cho phép rhino làm việc như một trình chuyển đổi giữa các phần mềm trong quá trình thiết kế

Download Rhinoceros 6_SR11_v6.11 crack kèm Vray for Rhino

Download Rhinoceros 6 crack kèm Vray for Rhino

Download rhino 6 full crack, phần mềm rhino 6 crack, key active rhino 6, Download rhinoceros 6 full crack, rhinoceros 6 crack, key active rhinoceros 6, rhino 6 full crack, rhino 6 crack, key rhino 6

Download rhino 6.11 crack

link google   link mshare   link mediafire

Download rhino 6.12 crack

link google   link secufiles

Plug-in version 6

Download Veesus Arena4D & Arena4D Renderer v2.0 for Rhino 6

Download vray 3.40.03 for Rhino 5

link google   link secufiles   link mediafire

Download Rhino 6 WIP 6.0.17297.09141

link secufiles  link mshare

Pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt và crack Rhinoceros 6 and Vray 3.4 for rhino

Bản rhino 6.11: Cài đặt Rhino 6_SR11_v6.11

Copy file trong thư mục crack vào thư mục cài đặt Rhino 6_SR11_v6.11

Xem video hướng dẫn cài đặt Rhino v6.11

Bản rhino 6.12: Cài đặt phần mềm => copy file patch vào thư mục cài đặt => chạy file patch với quyền admin => nhấn patch.

Cài đặt và crack vray 3.40.03 for rhino xem hướng dẫn trong file đính kèm

like and share