Download Rhinoceros 5.14 SR14 full free

Download Rhinoceros 5.14 SR14 full free

Rhino 5

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3 khác

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm Rhino 5.14. SR14 kèm vray 3.4 miễn phí tại đây

Download Rhinoceros 5.14 SR14 full free

Download rhino 5.14 full [email protected], phần mềm rhino 5 [email protected], key active rhino 5, Download rhinoceros 5 full [email protected], rhinoceros 5.14 [email protected], key active rhinoceros 5, rhino 5 full [email protected], rhino 5 [email protected], key rhino 5

Download Rhino 5.14 SR14 full

Download

Download Vray 3.6 for Rhino

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Rhinoceros 5

see the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn