Download Red Giant Shooter Suite 13.1.15 kèm key Windows \ Macos

Download Red Giant Shooter Suite 13 full key

Red Giant Shooter Suite

Red Giant Shooter Suite là công cụ hữu ích trong việc xử lý phim ảnh, thêm hiệu ứng cho phim ảnh giúp công việc của bạn trở nên nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn

Shooter Suite 13 includes four products, including the all-new PluralEyes 4, our indispensible tool for audio/video sync in seconds, and works with any non-linear editor. Shooter Suite also includes Offload, Instant 4K and Frames.

Các công cụ trong Shooter Suite gồm

  • Shooter PluralEyes 4: Công cụ đồng bộ hóa âm thanh / video chính xác nhất hiện có
  • Shooter Offload: Sao lưu đơn giản và đáng tin cậy cảnh quay của bạn trong lĩnh vực này
  • Shooter Instant 4K: Chuyển đổi video thành độ phân giải 4K và các định dạng độ phân giải cao khác
  • Shooter Frames: Khử xen kẽ các cảnh quay cũ của bạn và chuyển đổi nó thành 24

Download Red Giant Shooter Suite 13

Tải phần mềm Red Giant Shooter Suite 13 miễn phí, download Red Giant Shooter Suite 13 cr@ck, Red Giant Shooter Suite 13 full cr@ck, key activate Red Giant Shooter Suite 13 free, tải Red Giant Shooter Suite 13 kèm key activate miễn phí, key Red Giant Shooter Suite 13, Red Giant Shooter Suite 13

Download Red Giant Shooter Suite 13.1.15 x64

Download

Download Red Giant Shooter Suite 13.1.11 for macos

Download

Password extract file:thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Red Giant Shooter Suite 13

view the readme file

cài đặt phần mềm, dùng key đính kèm để activate