Phần mềm PSIM 9.1.4 full miễn phí

Download PSIM 9.1.4

PSIM

PSIM là phần mềm mô phỏng được thiết kế đặc biệt để mô phỏng các mạch điện tử công suất, các hệ truyền động điện. Với khả năng mô phỏng nhanh, giao diện thân thiện dễ sử dụng và phân tích dạng sóng tốt

PSIM 9 là công cụ mô phỏng mạnh mẽ cho việc phân tích các bộ biến đổi điện tử công suất, thiết kế vòng điều khiển kín, và nguyên cứu các hệ thống truyền động điện.

PSIM gồm 3 chương trình:

– PSIM Schematic: Chương trình soạn thảo mạch nguyên lý, dùng để vẽ mạch cần mô phỏng (kết quả cho file với đuôi *.sch).

– PSIM simulator: trình mô phỏng mạch nguyên lý (cho kết quả có đuôi là *.txt).

– SIMVIEW: trình vẽ dạng sóng kết quả mô phỏng, phân tích sóng

Download PSIM 9.1.4 full free

phần mềm PSIM 9.1.4, download PSIM 9.1.4 full free, tải phần mềm PSIM 9.1.4 free, key active PSIM 9

Download PSIM 9.1.4 Professional

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

install PSIM 9

tuy phiên bản, chi tiết xem file readme đính kèm

1-copy “PSIM9.1.4_softkey” folder and “Register PSIM.reg” to any folder in your PC(like C:\Program Files (x86))

2-in PSIM9.1.4_softkey folder find “PSIM.exe” and add Shortcut of that in your desktop

3-Double click “Register PSIM.reg” file to Register your copy of PSIM

4-Schematic password for v9 = psim2009MA1

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information