Download plaxis 3D foundation 1.6 miễn phí

Download plaxis 3D foundation 1.6

plaxis 3D foundation 1.6

Plaxis 3D Foundation là phần mềm chuyên dùng phân tích biến dạng của kết cấu móng dưới dạng 3D. Quá trình phân tích có kể đến sự tương tác giữa phần kết cấu bên trên và nền đất. Đặc biệt với móng cọc có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa đài cọc, cọc và đất thì phân tích biến dạng sử dụng 3D Foundation rất hiệu quả.

Phần mềm Plaxis 3D ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm. Các bài toán kỹ thuật bao gồm: Phân tích công trình ngầm, Phân tích xử lý nền đất yếu, Tính toán kết cấu phục vụ thi công, Phân tích ổn định mái dốc, .v.v…

Các bạn có thể tải về phần mềm plaxis 3D foundation 1.6 miễn phí tại đây

Download plaxis 3D foundation 1.6

Download plaxis 3D foundation 1.6 full, download plaxis 3D foundation 1.6

Download plaxis 3D foundation 1.6 full

Download

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt plaxis 3D foundation 1.6

1. From the “Setup” folder, install “Setup.exe”
2. From the folder “Update Pack” install FNS11UP2.exe, then FNS11UP3.exe
3. From the “Plaxis1_6update” folder install “PLX3DF16.exe”
4. From the folder “Plaxis1_6update \ cr@ck” copy the files in the installation folder.
Typically C: \ Program Files \ Plaxis 3D Foundation

Who will ask hardlok key – remove everything and try to put in the same order, but the very first installation to install more hardlok key.