OptiCut Pro-PP Drillings 5.25f

Download OptiCut Pro-PP Drillings 5.25f

OptiCut Pro-PP Drillings

OptiCut một sản phẩm của hãng Wood Designer Ltd, nổi tiếng với phần mềm PolyBoard 7. OptiCut là một phần mềm tối ưu hóa bảng cắt và hồ sơ được phát triển trên cơ sở các thuật toán đa nhân, đa dạng và đa nhân mạnh mẽ.

OptiCut là phần mềm tối ưu hóa bảng điều khiển và cấu hình, dựa trên thuật toán đa phương thức, đa dạng và đa vật liệu mạnh mẽ. OptiCut có hướng hạt, cắt cắt, cạnh mạ và cắt trước, cổ phiếu và ngã có thể tái sử dụng, quay vòng bảng và nhãn tham số.

Các chức năng nhập và xuất của OptiCut tương thích với tất cả các bảng tính chính (MicroSoft Excel, v.v.) và với hầu hết các phần mềm thiết kế tủ (PolyBoard, TopWood, Obvie, KitchenDraw, v.v.). Post_Processor phổ quát của OptiCut tương thích với hầu hết các máy cưa CNC.

Các tính năng chính của OptiCut Pro-PP

  • Có 6 mô hình khác nhau để tối ưu hóa và cắt CNC
  • Chứa danh sách các loại tài liệu cho bảng và hồ sơ
  • Có khả năng sử dụng các cài đặt thích hợp cho các loại vật liệu khác nhau
  • Khả năng xác định các cạnh và hiển thị thời gian của các trang
  • Tạo báo cáo của tất cả thông tin và cài đặt được thực hiện
  • Có khả năng tự động thiết lập bố trí trang để sử dụng tốt hơn các vật liệu và giảm thiểu ném
  • Tạo tập tin ở định dạng tương thích với máy CNC

Download OptiCut Pro-PP Drillings 5.25f

Download OptiCut 5.25f

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install OptiCut 5.25f

view the readme file (use loader file)

install opticut 5.25

install

open opticut as administrator

run keygen

active