Download NVivo Plus 12.6.0 for macOS

Download NVivo Plus 12.6.0 for macOS full

NVivo

NVivo qualitative data analysis software helps to discover richer insights from your qualitative & mixed methods research. Organize, store, and analyze data

Work more efficiently, conduct deeper analysis from more sources, and defend your findings with NVivo.

  • Import data from virtually any source
  • Analyze data with advanced management, query, and visualization tools
  • Ask complex questions of your data to identify themes and draw clear conclusions
  • Achieve more robust research results in less time

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 12 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo Plus 12.6.0 for macOS

Download NVivo 12 for mac, nvivo 12 dành cho macos, NVivo 12 Macos

Download NVivo Plus 12.6.0 for macOS

Paid software

contact

Email:  [email protected]

FB Page: https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Download QSR NVivo Plus 12.6.0.959 full
Download QSR NVivo Plus 12.6.0.959 full

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn