Download NVivo 11.4 full for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 full for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 for windows \ macOS

NVivo

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 11.4 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo 11.4 for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 [email protected], phần mềm NVivo 11.4 [email protected], key active NVivo 11.4, QSR NVivo 11.4 [email protected], nvivo 11 for mac, nvivo 11.4 dành cho macos

Download NVivo 11.4 32bit

Download

Download NVivo 11.4 for MacOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt NVivo 11.4

cài đặt phần mềm NVivo 11.4

Copy file trong thư mục Fix vào thư mục cài đặt

Xem video hướng dẫn đính kèm nếu cần

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.