Download Nitro Pro Enterprise 13.24.1.467 full+ Portable

Download Nitro Pro Enterprise 13 full + Portable

Nitro pro 13

Nitro pro là một phần mềm đa năng về xử lý văn bản file pdf như: đọc file pdf, chỉnh sửa file pdf, convert file pdf. nitro pro có khả năng chuyển đổi file pdf thành file word, file excel, hay chuyển file pdf thành hình ảnh.

Ngoài ra phần mềm này còn có nhiều tính năng khác như: Nối nhiều file pdf lại với nhau( combine files pdf), convert hình ảnh thành file pdf, …

Hiện tại Nitro Pro đã update lên phiên bản nitro pro 13, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây.

Những tính năng mới trong Nitro Pro Enterprise 13

  • Create PDFs and Combine Files
  • Convert Files to and from PDF
  • Apply and Request Electronic Signatures
  • Edit PDF files
  • Keep PDFs Secure
  • Build and Fill PDF Forms
  • Review, Mark up, and Annotate PDFs
  • User-Friendly Interface
  • Easy IT Deployment and Management

Download Nitro Pro Enterprise 13 full + Portable

Tải phần mềm nitro pro 13 full free, download nitro pro 13 free, nitro pro 13,  Nitro Pro Enterprise 13, key active nitro pro 13, Nitro Pro Enterprise 13 portable, nitro pro 13 portable

Download Nitro Pro 13.24.1.467 Enterprise

Download

pass giải nén: 2020

Xem thêm: phần mềm nitro pro 10 miễn phí key bản quyền 

install Nitro pro 13

view the readme file

lưu ý: tắt hết các chương trình antivirus khi tiến hành cài đặt nitro pro 13

Các bạn tiến hành cài đặt phần mềm chỉ việc next và ok. Sau khi cài đặt xong copy file patch đã giải nén vào thư muc cài đặt phần mềm nitro

Chạy file patch với quyền admin ( run as administrator…)

nhấn patch để active, Ok vậy là xong

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information