Nik Collection by DxO 4.3.4.0 windows/ macOS

Download Nik Collection by DxO 4.3.4.0 windows/ macOS

Nik Collection by DxO

Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv.

Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên mới đây DxO đã mua lại và nó không còn miễn phí nữa bạn phải trả khoảng 99 usd cho bộ Nik này và hiện tại nó được sử dụng thêm “by DxO” trong tên gọi Nik Collection by DxO

Danh sách plugins

  • COLOR EFEX PRO
  • SILVER EFEX PRO
  • VIVEZA
  • ANALOG EFEX PRO
  • HDR EFEX PRO
  • SHARPENER PRO
  • DFINE

Download Nik Collection by DxO 4.3.4.0 windows/ macOS

Download Nik Collection by DxO 4.3.4.0 windows/ macOS

Download Nik Collection 2018 by DxO 3.3.0 windows/ macOS

Password : 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Donate and download files with Unlimited Speed, NO ads and NO Wait.

Ung ho

install Nik Collection by DxO

view the readme file

macos: just install