Download Nik Collection by DxO 2019 v3.0.8 for windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 3.0.8 for windows \ macos

Nik Collection by DxO – Bộ Plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv.

Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên mới đây DxO đã mua lại và nó không còn miễn phí nữa bạn phải trả khoảng 99 usd cho bộ Nik này và hiện tại nó được sử dụng thêm “by DxO” trong tên gọi Nik Collection by DxO

Danh sách plugins

  • COLOR EFEX PRO
  • SILVER EFEX PRO
  • VIVEZA
  • ANALOG EFEX PRO
  • HDR EFEX PRO
  • SHARPENER PRO
  • DFINE

Download Nik Collection by DxO 2019 for windows \ macos

tải phần mềm Nik Collection 2, plugins Nik Collection 2, download Nik Collection 2 free, key active Nik Collection 2, Nik Collection 2 for mac, Nik Collection 2 dành cho macos, Nik Collection by DxO 2, Nik Collection 2.0 full [email protected], Nik Collection 2018, Nik Collection 2019

Download Nik Collection 2019 by DxO 3.0.8

Download

Download Nik Collection 2018 by DxO 1.2.18

Download

Download Nik Collection by DxO 2.3.0 macOS

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

install Nik Collection by DxO 2019

view the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

Tag: nik collection 2018 full free, nik collection by dxo 2018, nik collection by dxo 2018 v1.1 free, nik collection photoshop cc 2018, nik collection 2019, nik collection by dxo 1,  nik collection photoshop, tải nik collection

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information