Minitab 20.3 Multilingual + old version

Download Minitab 20

Minitab

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Minitab giúp các công ty và tổ chức phát hiện xu hướng, giải quyết vấn đề và khám phá những hiểu biết có giá trị về dữ liệu bằng cách cung cấp một bộ công cụ học tập, phân tích thống kê và cải tiến quy trình toàn diện và tốt nhất. Kết hợp với tính dễ sử dụng vô song, Minitab giúp đơn giản hơn bao giờ hết để có được những hiểu biết sâu về dữ liệu

phần mềm
Minitab 19 full

Có gì mới trong phiên bản Minitab 19?

Minitab 19 cung cấp phân tích thống kê, trực quan hóa, phân tích dự đoán và cải tiến để cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bất kể nền tảng thống kê, Minitab có thể trao quyền cho một tổ chức để dự đoán kết quả tốt hơn, thiết kế các sản phẩm tốt hơn và cải thiện tương lai thông qua phần mềm dễ sử dụng hoặc mạng lưới hỗ trợ của các chuyên gia thống kê.

  • Better decision making.
  • Faster performance.
  • Easier than ever.

Download Minitab 20

Download Minitab 20.3 Multilingual

Download Minitab 17 – 19

password: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Minitab

see the readme file

Tùy phiên bản, vui lòng đọc file readme đính kèm