Download mail server Mdaemon 19.5.4

Download mail server Mdaemon 19

Mdaemon 19

Mdaemon là một chương trình mail server gọn nhẹ đầy đủ tính năng chạy trên môi trường windows, với giao diện đơn giản dễ cấu hình và cài đặt

Mdaemon 19 là một phần mềm mail server dễ dàng triển khai và quản trị, ngoài ra với yêu cầu phần cứng thấp chúng ta có thể dễ dàng xây dựng một mail server cho doanh nghiệp của mình.

Hiện tại hãng Alt-N Technologies, Ltd. đã phát hành phiên bản mdaemon 19 với nhiều cải tiến về tính năng và bảo mật, các bạn có thể tải về phần mềm mdaemon mới nhất tại đây

New features of MDaemon 19

  • Email Server – Enhanced Integration with Third-Party Plugins
  • Email Security – External Message Warning
  • Email Security – Support for Separate SSL Certificates for Each Host/Domain
  • Email Security – Authentication Failure & Frozen Account Reports
  • Webmail – “All Unread” & “All Flagged” Saved Searches
  • Webmail – Expired Session Indicator
  • Other Improvements
  • ….

Download mail server Mdaemon 19.5.4

Download mdaemon 19.5.4

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install mdaemon 19

see the readme file

cài đặt dùng thử để lấy key