Download mdaemon 13.0.5

Download mdaemon 13.0.5 full free

mdaemon 13

Mdaemon là một phần mềm mail server dành cho doanh nghiệp, với sự gọn nhẹ dễ cấu hình, không yêu cầu cao về câú hình phần cứng, có thể chạy trên windows server hoặc windows client

Mdaemon 13 là một phiên bản ra mắt đã khá lâu tuy nhiên nhiên nó vẫn có đầy đủ tính năng đáp ứng nhu cầu sử dụng email của doanh nghiệp.

Download mdaemon 13

Download mdaemon 13.0.5

Download

password: thuthuatphanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install mdaemon

install

run patch file as administrator

Cài đặt mdaemon 13.0.5

Chạy file patch để active

Ok xong