MAXQDA Analytics Pro 2018 Release 18.2.5 x86 Free download

MAXQDA Analytics Pro 2018 Release 18.2.0 x86 Free download

MAXQDA Analytics Pro 2018

MAXQDA là một chương trình phần mềm được thiết kế cho dữ liệu phương pháp định tính và hỗn hợp có sự trợ giúp của máy tính, phân tích văn bản và đa phương tiện trong các tổ chức học thuật, khoa học và kinh doanh. Nó đang được phát triển và phân phối bởi Phần mềm VERBI có trụ sở tại Berlin, Đức

MAXQDA Analytics Pro 2018 là phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay, với nhiều cài tiến mớivề tính năng và giao diện

New Features of MAXQDA 2018

After over two years of intensive development, it’s finally here: We are delighted to introduce you to the latest version of our software, the new MAXQDA 2018.

And there are plenty of reasons to be excited: We have added over 60 new features, including seven newly developed analysis tools offering innovative ways to evaluate your data (view PDF of all the new features). We have also significantly improved many of our core features. Getting started with MAXQDA has never been easier, with simplified access to both new and well-known existing functions.

Download MAXQDA Analytics Pro 2018 R2018 x86

Download MAXQDA Analytics Pro 2018, MAXQDA Analytics Pro 2018 r18.2.5

Download MAXQDA Analytics Pro 2018 R2018 x86

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install MAXQDA Analytics Pro 2018

see the readme file

Comments are closed.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================