Download Luminar 4.3.0.7119 windows \ 4.3.2 (8095) macos

Download Luminar 4 full free

Luminar 4

Luminar là một phần mềm chỉnh sửa ảnh được phát triển bởi Skylum có sẵn cho Windows và macOS. Luminar có thể hoạt động như một ứng dụng độc lập cũng như một trình cắm thêm. Ứng dụng này có các bộ lọc, có thể được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh

Luminar cung cấp hơn 300 công cụ mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ RAW nhanh, layers, bush tùy chỉnh để chỉnh sửa có chọn lọc, masking, hàng chục bộ lọc ảnh với tùy chỉnh cài đặt trước và nhiều hơn nữa.

System requirements of luminar 4

Windows

  • Graphics: Open GL 3.3 or later compatible
  • Processor: Intel Core i5 or better
  • OS: Windows 7 or higher (only x64-bit OS)
  • RAM: 8 GB or more
  • Disk space: 10 GB free space

Macos

  • Mac Model: Early 2010 or newer
  • MacOS: 10.12 or higher
  • RAM: 8 GB or more
  • Disk space: 10 GB free space

Download Luminar 4 full for windows \ macos

tải phần mềm Luminar 4 miễn phí, download Luminar 4, Luminar 4 full free, key active Luminar 4, cài đặt Luminar 4, license Luminar 4 free, hướng dẫn sử dụng Luminar 4, Luminar 4, phần mềm Luminar 4 portable, Luminar 2019, Luminar 4 for mac, Luminar 4 dành cho macos

Download Luminar 4.3.0+ portable

Download 

Download Luminar 4.3.2 macOS.

Download 

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Luminar 4

see the readme file

– Add the following lines to hosts: (C:\Windows\System32\drivers\etc)

127.0.0.1 auth.macphun.com
127.0.0.1 luminar3win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar3.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 luminar4win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar4.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 stats-api.skylum.com
127.0.0.1 geotargetly-1a441.appspot.com
127.0.0.1 fx.macphun.com
127.0.0.1 canonicalizer.ucsuri.tcs
127.0.0.1 auth.macphun.com
127.0.0.1 stats-api.skylum.com
127.0.0.1 api.photolemur.com

* Use a firewall to block all incoming and outgoing connections.

* You can also use it in completely offline mode.

– Install.

– Replace patched files.

– Merge provided reg.

Note: If you didn’t properly block it you will end up with trial expired warning, delete Luminar 4 folder completely in the following path and add lines above to hosts:

Nếu bị fix bản quyền, vui lòng xóa toàn bộ thư mục liên quan tới lumina ở trong roaming folder

C:\Users\YourPCName\AppData\Roaming

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================