Luminar 4.3.0.7119 windows \ 4.3.2 (8095) macos

Download Luminar 4

Luminar 4

Luminar là một phần mềm chỉnh sửa ảnh được phát triển bởi Skylum có sẵn cho Windows và macOS. Luminar có thể hoạt động như một ứng dụng độc lập cũng như một trình cắm thêm. Ứng dụng này có các bộ lọc, có thể được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh

Luminar cung cấp hơn 300 công cụ mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ RAW nhanh, layers, bush tùy chỉnh để chỉnh sửa có chọn lọc, masking, hàng chục bộ lọc ảnh với tùy chỉnh cài đặt trước và nhiều hơn nữa.

System requirements of luminar 4

Windows

  • Graphics: Open GL 3.3 or later compatible
  • Processor: Intel Core i5 or better
  • OS: Windows 7 or higher (only x64-bit OS)
  • RAM: 8 GB or more
  • Disk space: 10 GB free space

Macos

  • Mac Model: Early 2010 or newer
  • MacOS: 10.12 or higher
  • RAM: 8 GB or more
  • Disk space: 10 GB free space

Download Luminar 4 full for windows \ macos

Download Luminar 4.3.0+ portable

Download 

Download Luminar 4.3.2 macOS.

Download 

Password extract file: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install Luminar 4

see the readme file

– Add the following lines to hosts: (C:\Windows\System32\drivers\etc)

127.0.0.1 auth.macphun.com
127.0.0.1 luminar3win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar3.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 luminar4win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar4.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 stats-api.skylum.com
127.0.0.1 geotargetly-1a441.appspot.com
127.0.0.1 fx.macphun.com
127.0.0.1 canonicalizer.ucsuri.tcs
127.0.0.1 auth.macphun.com
127.0.0.1 stats-api.skylum.com
127.0.0.1 api.photolemur.com

* Use a firewall to block all incoming and outgoing connections.

* You can also use it in completely offline mode.

– Install.

– Replace patched files.

– Merge provided reg.

Note: If you didn’t properly block it you will end up with trial expired warning, delete Luminar 4 folder completely in the following path and add lines above to hosts:

Nếu bị fix bản quyền, vui lòng xóa toàn bộ thư mục liên quan tới lumina ở trong roaming folder

C:\Users\YourPCName\AppData\Roaming