Loading...

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3 Windows / Linux / macOS

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3 Windows / Linux / macOS

JetBrains RubyMine 2019

JetBrains RubyMine  – một trong những công cụ cung cấp môi trường làm việc IDE (Integrated Development Environment) dành cho các nhà phát triển cũng như lập trình viên với các ứng dụng thực tiễn hoặc ứng dụng trực tuyến sử dụng ngôn ngữ Ruby và Rails…

Với RubyMine, bạn có thể soạn thảo lập trình Ruby hay lập trình Web trên công nghệ Ruby on Rails sẽ trở nên đơn giản hơn.

Từ việc soạn thảo lập trình thông minh, công cụ tổ chức cấu trúc thư mục mạnh mẽ, công cụ phân tích lỗi lập trình trong Ruby cho tới việc hỗ trợ mạnh mẽ phát triển ứng dụng trên nên Web và cũng như công cụ phân phối chia sẽ mã nguồn tới các CVS nổi tiếng như Git, Subversion…

Các bạn có thể tải về phần mềm RubyMine 2019 mới nhất kèm key active miễn phí tại đây

Download JetBrains RubyMine 2019.1.2

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3

Tải phần mềm jetbrains rubymine 2019 dành cho windows, mac và linux, download jetbrains rubymine 2019, key active jetbrains rubymine 2019, jetbrains rubymine 2019 miễn phí, key jetbrains rubymine 2019

RubyMine 2019.1.3 Windows, RubyMine 2019.1.3  Linux, RubyMine 2019.1.3 macOS

Đang tải...

Chúng tôi cần chi phí để duy trì website, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách xem quảng cáo hoặc đóng góp. Xin cảm ơn Đóng góp - Donate

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3 for windows

Download    link dự phòng

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3 for Mac

Download    link dự phòng

Download JetBrains RubyMine 2019.1.3 for linux

Download    link dự phòng

key active JetBrains RubyMine 2019.1.3  

Download    link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Đang tải...

Hướng dẫn cài đặt JetBrains RubyMine 2019

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

1. Run the IDE and evalutate for free
2. Click IDE menu “Configure” or “Help” -> “Edit Custom VM Options…”
See: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544869
3. Append -javaagent:/absolute/path/to/jetbrains-agent.jar to end line
eg:
mac: -javaagent:/Users/neo/jetbrains-agent.jar
linux: -javaagent:/home/neo/jetbrains-agent.jar
windows: -javaagent:C:\Users\neo\jetbrains-agent.jar
Rescue: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544519
4. Restart IDE
5. Click IDE menu “Help” -> “Register…” or “Configure” -> “Manage License…”
Support “License server” and “Activation code”:
1). Entry license server address: http://jetbrains-license-server (maybe autofill)
Or click the button: “Discover Server” to fill automaticly
2). Active offline with the activation code file: ACTIVATION_CODE.txt
If the activation window always pops up(error 1653219), remove jetbrains’ domains from hosts file

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information