Download JetBrains Rider 2020.2.4 for windows \ macos \ Linux

Download JetBrains Rider 2020.2.4 for windows \ macos

JetBrains Rider

Download JetBrains Rider 2019.2 full free

JetBrains Rider là một môi trường phát triển tích hợp đa nền tảng .NET IDE dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper nhanh và mạnh mẽ dành cho việc phát triển các ứng dụng NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin Unity trên Windows, Mac, Linux.

JetBrains đã ra mắt phiên bản JetBrains Rider 2019, các bạn có thể tải về JetBrains Rider 2019.2 miễn phí tại đây

Tại sao chọn JetBrains Rider ?

  • Hỗ trợ nhiều loại dự án .NET
    • Rider hỗ trợ .NET Framework, các dự án dựa trên nền tảng .NET Core và Mono mới. Điều này cho phép bạn phát triển một loạt các ứng dụng bao gồm các ứng dụng máy tính để bàn, các dịch vụ và thư viện .NET, Unity game, Xamarin app, các ứng dụng web ASP.NET và ASP.NET Core.
  • Tính năng phong phú và nhanh chóng
    • Rider cung cấp 2200+ bài kiểm tra code trực tiếp, hàng trăm trợ giúp theo ngữ cảnh và tái cấu trúc được đưa ra bởi ReSharper, và kết hợp chúng với các tính năng IDE vững chắc của nền tảng IntelliJ. Mặc dù có một bộ tính năng phong phú, Rider được thiết kế để hoạt động nhanh và nhạy bén.
  • Đa nền tảng
    • Cũng như việc chạy và gỡ lỗi nhiều thời gian chạy, Rider tự chạy trên nhiều nền tảng: Windows, macOS và Linux.

Download JetBrains Rider 2020.2.4 for windows \ macos

download jetbrains rider 2019, jetbrains rider 2020, jetbrains rider 2019 for mac, jetbrains rider 2020 macos

Download JetBrains Rider 2020.2.4

Download

Download JetBrains Rider 2019.2

Download

password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install JetBrains Rider

see the readme file

Các bạn xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================