Download java SE version 6

Download java SE version 6

java plastform

java plastform là một nền tảng hoạt động trên máy chủ máy trạm người dùng, tuy ra đời đã lâu nhưng java vẫn đang được sử dụng rất nhiều trên internet đặc biệt là các ứng dụng cũ

Các cổng thông tin điện tử của chính phủ, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, v.v.. Hiện tại các hệ thống này vẫn đang hoạt động trên nền tảng Java SE Runtime Environment sử dụng các trình duyệt IE cũ.

Hiện tại Java SE đã ra mắt phiên bản mới nhất là Java SE 10. tuy nhiên có rất nhiều ứng dụng vẫn đang hoạt động trên môi trường java 6. java 7

Download java SE version 6

Java SE Runtime Environment 6u45 – java 6.45

Download Java SE Runtime Environment 6u45: Download

Java SE Runtime Environment 6u35 – java 6.35

Download Java SE Runtime Environment 6u35: Download

Java SE Runtime Environment 6 – java 6.0

Download Java SE Runtime Environment 6: Download

Xem thêm:  download java 7 tại đây