Download Adobe Indesign cc 2019 crack windows \ mac

Download Adobe Indesign cc 2019 crack windows \ mac

Adobe Indesign cc 2019

Adobe Indesign là phần mềm dùng để thiết kế các tác phẩm như tạp chí, sách, báo, tờ rơi.. Indesgn là sự bổ sung hoàn hảo cho những nhà thiết kế vì nó là phần mềm được hỗ trợ rất nhiều tính năng giúp ích cho những nhà xuất bản chuyên nghiệp và thiết kế đồ họa.

Trước đây khi nghe tới dàn trang thì người ta sẽ sử dụng các phần mềm như là Pagemaker, Quarkxpress và phần mềm Indesign được nhắc đến như là sự kết hợp của cả hai phần mềm nói trên. Vì Indesign được kế thừa từ Pagemaker và thao tác nhúng (embed) hay liên kết (link) các hình Bitmap của Photoshop (JPG, PNG, TIFF, PSD) và những file Vector của Illustrator (AI, EPS, PDF) được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khi thao tác với Indesign 2019, ta có thể điều chỉnh trực tiếp các file hình ảnh và Vector bằng AI hoặc Photoshop và Indesign sẽ tự động cập nhật những thay đổi đó mà không cần phải xuất file và chèn liên kết lại từ đầu.

Indesign 2019 cũng có thể chèn được các file tập tin văn bản nổi mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày như .DOC (WORD), .PDF, .XLSX (EXCEL)

Ngoài ra thì Indesign 2019 còn làm được một công việc khác nữa mà các phần mềm khác phải ngước nhìn, đó là Indesign hỗ trợ rất tốt cho việc in Offset.

Download Adobe Indesign cc 2019 crack windows \ mac

Download Adobe Indesign cc 2019 crack

Download adobe indesign cc 2019 crack, phần mềm indesign cc 2019, indesign 2019 crack, key active indesign cc 2019, download indesign 2019 for mac, adobe indesign cc 2019 dành cho mac

Download adobe indesign cc 2019 for windows

link secufiles   link vipshare

Download adobe indesign cc 2019 for Mac

Download

lưu ý Nếu download link adobe mà các bạn gặp lỗi Access denied thì xem cách khắc phục ở đây:Fix lỗi access denied khi download

Hướng dẫn cài đặt và crack Adobe Indesign cc 2019

 

– Ngắt kết nối internet (hoặc cài đặt bằng tài khoản của Adobe)

– Chạy file CCMaker.exe, chọn Install (Install applications. To do this you must download distributive file manually.)

– Chọn đến thư mục Installer vừa giải nén, chọn file “driver.xml”

– Cài đặt Adobe Indesign CC 2019 v14.0.130, tắt phần mềm sau khi cài đặt xong.

– Giải nén Crack.zip & Copy File “Public.dll” vào thu mục “C:\Program Files\Adobe\Adobe Indesign CC 2019