Download IBM SPSS Amos 23

Download IBM SPSS Amos 23

phần mềm IBM SPSS Amos

IBM SPSS AMOS hay Amos là phần mềm để thực hiện biểu các mô hình cấu trúc (SEM) để xây dựng các mô hình với độ chính xác hơn các kỹ thuật thống kê đa biến tiêu chuẩn. Điều  này không thể làm được nếu chỉ sử dụng phần mềm SPSS trong trường hợp mô hình có nhiều biến phụ thuộc và trung gian.

Với SPSS Amos, bạn có thể xác định, ước lượng, đánh giá, và trình bày mô hình của bạn trong một giao diện trực quan cho thấy mối quan hệ giữa các biến số giả thuyết .

SPSS Amos cũng cung cấp một phương pháp phi đồ họa để xác định mô hình .

SPSS Amos là công cụ hoàn hảo cho nhiều mục đích, ngoài ra còn cho phép sử dụng lập trình VB# hoặc C# để thiết kế mô hình. Định dạng dữ liệu cho Amos thường dùng định dạng file input của SPSS.

phần mềm AMOS dùng để: Phân tích CFA, kiểm định SEM, phân tích bootstrap, phân tích đa nhóm, phân tích tác động của biến điều tiết, biến trung gian

IBM SPSS  Amos is a powerful structural equation modeling software helping support your research and theories by extending standard multivariate analysis methods, including regression, factor analysis, correlation, and analysis of variance. Build attitudinal and behavioral models reflecting complex relationships more accurately than with standard multivariate statistics techniques using either an intuitive graphical, or programmatic user interface. Amos is part of Premium (except in Campus Edition, where it is sold separately). Amos can be bought for Base, Standard, and Professional, or separately as a stand-alone

Download IBM SPSS Amos 23

Download SPSS Amos v23 full

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install IBM SPSS Amos 23

see the readme file

tùy phiên bản, xem chi tiết file readme đính kèm