SideFX Houdini FX 18.5.672 windows / 18.5.532 macos

Download Houdini FX 18 full free

SideFX Houdini FX

SideFX Houdini FX là phần mềm khá mới trong lĩnh vực VFX, và ngày càng được chú ý nhiều bởi những nhà làm VFX chuyên nghiệp,

Đây là một phần mềm làm kỹ xảo 3D cực kỳ ấn tượng, SideFX Houdini FX có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng video , mô hình nhân vật, mô hình hóa các đối tượng ba chiều, công cụ mạnh mẽ Rigging, mô hình hóa, NURBS, ánh sáng

Hiện tại đã có phiên bản Houdini FX 18 các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download Houdini FX 18 for windows macos

Download SideFX Houdini FX 18 for windows macos

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Houdini FX 18

view the readme file