GEO5

Download GEO5 Suite 2020

Download GEO5 Suite 2020

GEO5

GEO5  – Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau, mặc dù chúng tính toán một dạng kết cấu xác định.

List of software in the GEO5 suite

Abutment
Anti-Slide Pile
Beam
Cantilever Wall
Earth Pressures
FEM
FEM – Consolidation
FEM – Tunnel
FEM – Water Flow
Gabion
Gravity Wall
Ground Loss
Masonry Wall
Micropile
MSE Wall
Nailed Slope
Pile
Pile CPT
Pile Group
Prefab Wall
Redi-Rock Wall
Rock Stability
Settlement
Shaft
Sheeting Check
Design Sheeting
Slab
Slope Stability
Spread Footing
Spread Footing CPT
Stratigraphy
Stratigraphy – Cross Sections
Stratigraphy – Logs

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

Download GEO5 Suite 2020

Phần mềm GEO5 suite 2020 giá 110 euro

Price of GEO5 suite 2020 is 110 euro

Payment via qua paypal

Contact

Email:  [email protected]

FB Page: https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Hướng dẫn cài đặt GEO5

Xem file readme đính kèm

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information