Gemvision Matrix 9.0 build 7349 + clayoo 2.5 + T-Splines v.4.0 r11183

Download Gemvision Matrix 9

Gemvision Matrix 9

Gemvision Matrix là một phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Tương tự như RhinoGold, cũng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhino

Gemvision Matrix cực kỳ mạnh, nó mạnh hơn RhinoGold. “Mạnh” ở đây chỉ có tính tương đối, nhưng mà hợp lý như sau: RhinoGold có thể làm được việc ABC rất nhanh và dễ, nhưng không thể làm được việc XYZ nào đó. Còn Matrix có thể làm được hầu hết các việc từ A-Z nếu thích!

Matrix có hầu hết các tính năng của RhinoGold, không những thế, nó còn thêm các công cụ đặc biệt như:  Ring Builder, Setting Builders, Pave Tools, Gem Libraries, Gemstone Setting, Parametric History, Smart Flow, Profile Placer for Sweeps, Drill Cutters

Các bạn có thể tải về phần mềm Gemvision Matrix 9 miễn phí tại đây

Download Gemvision Matrix 9

Download Gemvision Matrix 9

Download Gemvision Matrix

DMCA Notice

Content has been removed

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Matrix 9

see the readme file

1 – Disable Internet

2 – Install Rhinoceros 5 SR14

3 – Install Matrix 9.0

4 – Install Matrix 9.0 Update 7349

5 – Uninstall installed Clayoo

6 – Instal Clayoo – v.2.5.18071.9
Clayoo 2.6

> Restarting the computer

7 – Go to >>> c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

(The host file open with notepad and add this lines)

127.0.0.1              countersketch.biz
127.0.0.1              173.194.73.154

127.0.0.1              172.217.20.206

127.0.0.1              172.217.16.46

127.0.0.1              54.230.228.75

127.0.0.1              52.219.96.194

127.0.0.1              69.1.180.248

127.0.0.1              191.236.132.191

127.0.0.1             54.230.228.110

8 – Instal Clayoo Patcher

9 – Install Matrix Patcher (v3) 9.0 7349 (Password-AtomCGP)

10 – Install T-Splines – v.4.0.r11183

> Use as Serial 666-69696969 , 667-98989898 , 400-45454545 , 066-66666666

> Use as Product Key A46F1 , A46G1

> Copy from [email protected] folder file TSplines.rhp to >>> Program Files\Autodesk\T-Splines for Rhino

11 – Goto >>> C:\Program Files (x86)\Matrix90 and edit file Startup.ini

> Find this line if present and delete ‘OneRhino=yes’ then save file

> Restarting the computer and Enjoy