Download Foxit PhantomPDF Business v9.7.1 / v8.2.1

Download Foxit PhantomPDF Business v9.7.1 / v8.2.1

Foxit PhantomPDF Business

Foxit PhantomPDF là phần mềm để tạo và chỉnh sửa các tệp PDF với tính năng bảo mật mạnh mẽ và khả năng chỉnh sửa nâng cao.
Foxit PhantomPDF Business ngoài chức năng đọc file PDF, Phần mềm còn cho phép tạo và chỉnh sửa file pdf trực tiếp. Ngoài ra còn có chức năng chuyển đổi và OCR. Nó cho phép bạn dễ dàng tạo các tệp PDF từ Word, Excel, Văn bản thuần tuý, HTML, PowerPoint, cũng như tạo tài liệu có thể chỉnh sửa từ đồ họa, hình ảnh và máy scan

Foxit PhantomPDF Business đã ra mắt phiên bản Foxit PhantomPDF Business 9.4.0 các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download Foxit PhantomPDF Business v9.7.1 / v8.2.1

Download Foxit PhantomPDF Business 8, Foxit PhantomPDF Business 9

Download Foxit PhantomPDF Business v9.7.1

Download

Download foxit PhantomPDF Business v8.2.1

Download

password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Foxit PhantomPDF Business 9

see the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================