Loading...

Download Exchange server 2013 SP1 update CU5

Download Exchange server 2013 SP1 update CU5

Exchange server 2013

Microsoft Exchange Server là phần mềm máy chủ thư điện tử được phát triển bởi Microsoft. Đây là chương trình máy chủ chạy trên Windows Server và là thành viên của dòng máy chủ Microsoft. Exchange Server bắt đầu phát triển từ tháng 4 năm 1993, và được hoàn thành vào cuối năm 1996

Download Exchange server 2013 SP1 update CU5

Exchange 2013 system requirements

Hardware requirements for Exchange 2013

Component Requirement Notes
Processor
 • x64 architecture-based computer with Intel processor that supports Intel 64 architecture (formerly known as Intel EM64T)
 • AMD processor that supports the AMD64 platform
 • Intel Itanium IA64 processors not supported
See the “Operating system” section later in this topic for supported operating systems.
Memory Varies depending on Exchange roles that are installed:

 • Mailbox   8GB minimum
 • Client Access   4GB minimum
 • Mailbox and Client Access combined   8GB minimum
 • Edge Transport   4GB minimum
None.
Paging file size The page file size minimum and maximum must be set to physical RAM plus 10  MB, to a maximum size of 32778MB if you’re using more than 32GB of RAM. For detailed pagefile recommendations, see the “Pagefile” section in Exchange 2013 Sizing and Configuration Recommendations.
Disk space
 • At least 30 GB on the drive on which you install Exchange
 • An additional 500 MB of available disk space for each Unified Messaging (UM) language pack that you plan to install
 • 200 MB of available disk space on the system drive
 • A hard disk that stores the message queue database on with at least 500 MB of free space.
For detailed information on storage recommendations, see Exchange 2013 storage configuration options.
Drive DVD-ROM drive, local or network accessible None.
Screen resolution 1024 x 768 pixels or higher None.
File format Disk partitions formatted as NTFS file systems, which applies to the following partitions:

 • System partition
 • Partitions that store Exchange binary files or files generated by Exchange diagnostic logging

Disk partitions containing the following types of files can be formatted as ReFS:

 • Partitions containing transaction log files
 • Partitions containing database files
 • Partitions containing content indexing files
None.

Operating system

The following table lists the supported operating systems for Exchange 2013.

 Important: We don’t support the installation of Exchange 2013 on a computer that’s running in Windows Server Core mode. The computer must be running the full installation of Windows Server.

Supported operating systems for Exchange 2013

Component Requirement
Mailbox, Client Access, and Edge Transport server roles One of the following:

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter1
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise with Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later
Management tools One of the following:

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter1
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise with SP1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later
 • 64-bit edition of Windows 8.1
 • 64-bit edition of Windows 8
 • 64-bit edition of Windows 7 with Service Pack 1

1   Windows Server 2012 R2 is supported only with Exchange 2013 SP1 or later.

2   Windows 8.1 is supported only with Exchange 2013 SP1 or later.

Download Exchange server 2013 SP1 update CU5

Download file cài đặt mail server exchange 2013 sp 1 full iso, tải phần mềm exchange server 2013 sp1, download microsoft exchange server 2013 sp1 miễn phí

Loading...

Hiện tại website đã dừng sử dụng dịch vụ rút gọn link nhằm giúp các bạn tải phần mềm dễ dàng hơn. Hãy tải link google hoặc secufile hoặc upfile để tải tốc độ cao, đối với link fshare hãy sử dụng dịch vụ getlink để tải với tốc độ cao.

Download exchange server 2013 SP1

File name: exchange_server_2013_with_sp1_x64_dvd_4059293.iso

SHA1: 19F7AB7B8AD39490323C82A06D3D5DC2A5C898CF

SHA256: 150A2FBA7B1D052C9A5D107A7A43FB98B1A007E662C1AE7C1A7B7F9D31C23E19

Download Cumulative Update 5 for Exchange Server 2013 SP1

File name: Exchange2013-x64-cu5.zip

SHA1: 7A5010D3E66C2E3900143671618856C2CD5470E0

SHA256: DF726C31278F974C1DDEDB4594EC30259327A0841A67B8FDDD2CD95F762992BD

Download net framework 4.5

Download Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

Exchange Server 2013 SP1 Serial NO

send: [email protected]

Hướng dẫn cài đặt  Exchange server 2013 SP1

Để cài đặt các bạn tham khảo hướng dẫn ở bài viết sau:

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Like and share - Nếu link download bị lỗi, hãy để lại comment chúng tôi sẽ update lại link. Xin cảm ơn

Để lại yêu cầu trợ giúp

Hãy nhập email của bạn để chúng tôi gửi phản hồi qua email. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *