Download Deep Freeze Enterprise 8.60.220.5582 for windows / 7.30.220.0207 macOS

Deep Freeze Standard 8 Enterprise

Deep Freeze

Deep Freeze là công cụ đóng băng hệ thống khi người dùng thực hiện cài đặt ứng dụng, thay đổi thiết lập hệ thống, virus tấn công… để đảm bảo an toàn trước mọi hành động của bạn.

Phần mềm Deep Freeze có nhiều ưu điểm được nhiều người dùng đánh giá cao như khả năng hỗ trợ nhiều định dạng ổ cứng, có thể khôi phục mọi thiết đặt ban đầu, chế độ bảo vệ phần quản trị bằng mật khẩu…

Download Deep Freeze 8.57 for windows / macOS

Download Deep Freeze 8 for windows / macOS

Deep Freeze for mac, download Deep Freeze 8.5, Deep Freeze 8 server

Faronics Deep Freeze Enterprise 8.60.220.5582 Multilingual

download

Faronics Deep Freeze Server Enterprise 8.38.270.5256 Multilingual

download

Faronics Deep Freeze 8.60.020.5592 Standard

download

Faronics Deep Freeze 7.30.220.0207 macOS

download

password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Deep Freeze 8

see the readme file

xem trong file readme.txt đính kèm