Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D

Corona Renderer

Corona Render là một ứng dụng kết xuất đồ họa (Un)biased  với hiệu xuất cao, là một  plugins cài đặt thêm trong 3ds Max và như một ứng dụng CLI độc lập.

Corona Renderer đã trở thành một Plugins hỗ trợ trong việc kết xuất hình ảnh với chất lượng render cao và là một đối thủ đáng gườm của Vray Render.

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX

Download Corona Renderer 3.2 for 3Ds MAX and Cinema 4D

Corona Renderer 3, Corona Renderer 3 for 3ds max, Corona Renderer 3 crack, plugin Corona Renderer, Download Corona Renderer 3crack

Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2013, Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2014, Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2015, Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2016, Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2017, Corona Renderer 3.2for 3ds max 2018, Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2019, Material Library

Download Corona Renderer 3.2 for cinema 4D, Corona Renderer 3.2 dành cho cinema 4D, Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R14, Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R17, Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R18, Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R19, Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R20

loading...

Hiện tại website đã ngưng sử dụng rút gọn link, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách click vào quảng cáo trên. Xin cảm ơn sự đóng góp của bạn

Download Corona Renderer 3.2 for 3ds max 2013-2020

Download

link dự phòng: Download

Download Corona Renderer 3.2 for cinema 4D R14 – R20

Download

link dự phòng: Download

Corona Renderer 2.0 Material Library

Part 1  –   Part 2

pass giải nén: 123

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn cài đặt và crack Corona Renderer 3.2

Hướng dẫn cài đặt và crack Corona Renderer 3.2 for 3ds max

1. Copy Corona_Release.dll to the 3dsMax root dir ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020 )
and to the root dir of each other 3dsMax version with the Corona installed, if any
and/or to the Corona Standalone dir ( C:\Program Files\Corona\Standalone ), if needed

Copy CoronaImage.exe and CoronaImageCmd.exe to the Image Editor dir ( C:\Program Files\Corona\Image Editor ), if needed

2. Execute Write_token-3dsmax.bat (Recommended)
OR copy token-3dsmax.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer ( C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir,
that will be created after the first run or create it by yourself

Repeat this step for every User profile that needs Corona

3. Enjoy!

Uninstallation note:

If you want to go legal, then restore the original Corona_Release.dll
and REMOVE token-3dsmax.txt from the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer before running and activating Corona
or just execute Delete_token-3dsmax.bat (also repeat this for every User profile that uses Corona)

Hướng dẫn cài đặt và crack Corona Renderer 3.2 for cinema 4D

1. Download and install Corona from https://corona-renderer.com/download

2. Copy Corona_Release.dll to the plugins\corona dir ( C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R20\plugins\corona )
and to the dir of each other C4D version with the Corona installed, if any
and/or to the Corona Standalone dir ( C:\Program Files\Corona\Standalone ), if needed

Copy CoronaImage.exe and CoronaImageCmd.exe to the Image Editor dir ( C:\Program Files\Corona\Image Editor ), if needed

3. Execute Write_token-c4d.bat (Recommended)
OR copy token-c4d-commercial.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer ( C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir,
that will be created after the first run or create it by yourself

Repeat this step for every User profile that needs Corona

4. Enjoy!

Uninstallation note:

If you want to go legal, then restore the original Corona_Release.dll
and REMOVE token-c4d-commercial.txt from the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer before running and activating Corona
or just execute Delete_token-c4d.bat (also repeat this for every User profile that uses Corona)

Like and share - Nếu có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *