Comsol Multiphysics 5.6.0.401 Windows / Linux / MacOS

Download Comsol Multiphysics 5.6

Comsol Multiphysics

Simulate real-world designs, devices, and processes with multiphysics software from COMSOL.

General-purpose simulation software based on advanced numerical methods.Fully coupled multiphysics and single-physics modeling capabilities.Complete modeling workflow, from geometry to postprocessing.User-friendly tools for building and deploying simulation apps.

Comsol Multiphysics là gì?

Phần mềm phân tích phần tử hữu hạn Comsol Multiphysics

Comsol Multiphysics xử lý các mô phỏng liên quan đến nhiều mô hình vật lý. Ví dụ như là kết hợp động học hóa học và động lực học chất lỏng hoặc là kết hợp giữa phần tử hữu hạn với động lực học phân tử. Multiphysics thường liên quan đến giải các hệ liên thông của phương trình vi phân.

Comsol Multiphysics là một phần mềm đa nền tảng phân tích phần tử hữu hạn, giải và xử lý mô phỏng. Nó cho phép người dung sử dụng các giao diện dựa trên kiến thức vật lý thông thường và các hệ liên thông của phương trình vi phân từng phần(PDE).

COMSOL cung cấp một IDE(phần mềm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường tích hợp bao gồm nhiều công cụ khác nhau) và quy trình làm việc thống nhất cho các ứng dụng cơ điện, cơ khí, chất lỏng và hóa học.  Một AIP(API là cách để các phần mềm (hệ điều hành, ứng dụng, các module trong hệ thống doanh nghiệp v…v…) giao tiếp với nhau và tận dụng năng lực của nhau) cho Java và LiveLink cho MATLAP có thể sử dụng để kiểm soát phần mềm bên ngoài, và cùng một API cùng được sử dụng thông qua Trình chỉnh sửa phương pháp (Method Editor).

COMSOL chứa Trình tạo ứng dụng (App Builder) có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng dành riêng cho miền độc lập với giao diện người dùng tùy chỉnh. Người dùng có thể sử dụng công cụ kéo và thả (Trình chỉnh sửa biểu mẫu) hoặc lập trình (Trình soạn thảo phương pháp). Các tính năng cụ thể có thể được đưa vào từ mô hình hoặc các tính năng mới có thể được giới thiệu thông qua lập trình. Nó cũng chứa một Trình xây dựng Vật lý để tạo ra các giao diện vật lý tùy chỉnh có thể truy cập từ COMSOL Desktop với cùng giao diện giống như các giao diện vật lý dựng sẵn.

Một số mô-đun có sẵn cho COMSOL, được phân loại theo các lĩnh vực ứng dụng, cụ thể là Điện, Cơ khí, Chất lỏng, Hóa chất, …

Download Comsol Multiphysics 5.6.0.401 Windows / Linux / MacOS

Download Comsol Multiphysics 5.6.0.401 Windows / Linux / MacOS

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Comsol Multiphysics

view the readme file