Hot Door CADtools v13.1.0 windows \ v12.1.1 macos

Download Hot Door CADtools 13 for illustrator

Hot Door CADtools

Hot Door CADtools 12 ships with hundreds of vector symbols for Adobe Illustrator. New CADsymbols library includes architecture, people, and landscape …

Hot Door CADtools là ứng dụng đem lại cho bạn những tiện ích tuyệt vời với khả năng vẽ ở mọi kích cỡ. Công cụ còn cho phép bạn xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm.

Hot Door CADtools tương thích hoạt động với Adobe Illustrator giúp công việc của bạn dễ dàng và đơn giản hơn, Hot Door CADtools giúp bạn vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Những tính năng chính của Hot Door CADtools:

– Khả năng thực hiện bản vẽ ở mọi kích cỡ khác nhau.

– Xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm đó.

– Vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Download Hot Door CADtools 13 for illustrator

Download Hot Door CADtools v13.1.0 windows \ v12.1.1 macos

Password extract file: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install Hot Door CADtools

view the readme file

– Install.

– Copy proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

– Or manually copy the proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

Ok done