Download Hot Door CADtools 12.1.3 for illustrator (windows \ macos)

Download Hot Door CADtools 12 for illustrator (windows \ macos)

Hot Door CADtools

Hot Door CADtools 12 ships with hundreds of vector symbols for Adobe Illustrator. New CADsymbols library includes architecture, people, and landscape …

Hot Door CADtools là ứng dụng đem lại cho bạn những tiện ích tuyệt vời với khả năng vẽ ở mọi kích cỡ. Công cụ còn cho phép bạn xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm.

Hot Door CADtools tương thích hoạt động với Adobe Illustrator giúp công việc của bạn dễ dàng và đơn giản hơn, Hot Door CADtools giúp bạn vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Những tính năng chính của Hot Door CADtools:

– Khả năng thực hiện bản vẽ ở mọi kích cỡ khác nhau.

– Xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm đó.

– Vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Download Hot Door CADtools 12 for illustrator

phần mềm Hot Door CADtools 12, download Hot Door CADtools 12 crack, Hot Door CADtools 12 free, tải phần mềm Hot Door CADtools 12, CADtools 12 free, CADtools 12, CADtools 12 for mac, CADtools 12 dành cho macos

Download Hot Door CADtools 12.1.3 (windows / macos)

Download

pass unrar:  thuthuat-phanmem.top

install Hot Door CADtools 12

view the readme file

– Install.

– Copy proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

– Or manually copy the proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

Ok done

Phiên bản dành cho macos đã được actived

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information