Download Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 full free (windows \ macos)

Download Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 full free

Autodesk EAGLE

Autodesk EAGLE là gì?

Autodesk EAGLE là một ứng dụng tự động hóa thiết kế điện tử có kịch bản với tính năng chụp sơ đồ, bố trí bảng mạch in, bộ định tuyến tự động và các tính năng sản xuất có sự trợ giúp của máy tính. EAGLE là viết tắt của Trình soạn thảo bố cục đồ họa dễ áp ​​dụng và được phát triển bởi CadSoft Computer GmbH

Autodesk EAGLE Premium là công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng cho mọi kỹ sư giúp thiết kế PCB được thực hiện dễ dàng. Tốc độ thông qua bố trí bảng phức tạp với các công cụ định tuyến PCB hiện đại. Nhanh chóng tái sử dụng subcircuits mà vẫn còn đồng bộ giữa schematic và PCB. Thoát các mảng lưới bóng của bạn (BGA) chỉ trong vài giây, không phải hàng giờ.

Download Autodesk EAGLE Premium 9 for windows – macos

phần mềm Autodesk EAGLE 9, download Autodesk EAGLE 9, Autodesk EAGLE Premium 9, cài đặt Autodesk EAGLE 9, Autodesk EAGLE 8  for mac, Autodesk EAGLE 8 dành cho macos

Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 X64

Download

Download CadSoft EAGLE Ultimate 7.7.0 x86

Download

Autodesk EAGLE Premium v8.3.1 macOS

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Donate and download files with Unlimited Speed, NO ads and NO Wait.

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Autodesk EAGLE premium 9

Tùy phiên bản, chi tiết xem file readme đính kèm

bản dành cho macos đã activate