Download Altium Designer 20.2.7 build 254

Download Altium Designer 20

Altium Designer

Altium Designer là phần mềm tự động hóa thiết kế PCB và điện tử dành cho bảng mạch in. Nó được phát triển bởi công ty phần mềm Úc Altium Limited

Altium là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử mạnh và được ưa chuộng ở Việt Nam. Ngoài việc hỗ trợ tốt cho hoạt động vẽ mạch, Altium còn hỗ trợ tốt trong việc quản lý mạch, trích xuất file thống kê linh kiện.

Altium Designer cung cấp một ứng dụng kết hợp tất cả công nghệ và chức năng cần thiết cho việc phát triển sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, như thiết kế hệ thống ở mức bo mạch và FPGA, phát triển phần mềm nhúng cho FPGA và các bộ xử lý rời rạc, bố trí mạch in (PCB)…

Altium Designer 20 thống nhất toàn bộ các quá trình lại và cho phép bạn quản lý được mọi mặt quá trình phát triển hệ thống trong môi trường tích hợp duy nhất.

Khả năng đó kết hợp với khả năng quản lý dữ liệu thiết kế hiện đại cho phép người sử dụng Altium Designer tạo ra nhiều hơn những sản phẩm điện tử thông minh, với chi phí sản phẩm thấp hơn và thời gian phát triển ngắn hơn.

Download Altium Designer 20

phần mềm thiết kế bản mạch, download Altium Designer 20, Altium Designer 20 crack, Altium Designer 20 full crack, install Altium Designer 20, Altium Designer 20.1.14 Build 287

Download Altium Designer 20.2.7 build 254

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Altium Designer 20

xem file readme đính kèm

1. Install Altium Designer

2. Copy shfolder.dll to the folder where the executable is located: X2.EXE
usually here: C: \ Program Files \ Altium \ AD19 \

3. Launch the application and use the included “correct” licenses.
Naturally, you can generate / edit your licenses,
using attached as templates.

——————————————————————————————————————————————
If you already have your own “favorite” licenses,
——————————————————————————————————————————————
Fix them using a generator:
1. Load a license (Load …).
You can simply drag the license file into the generator window.

2. Save the license (Export As …)

—————————————————————————————————————————————
In case you need to remove the medicine:
—————————————————————————————————————————————
1. Close the application (AD).
2. Delete the crac’k: shfolder.dll

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================