Adobe Master Collection 2021 v6.0 windows

Adobe Master Collection 2021 v6.0 free download

Adobe Master Collection

Adobe Master Collection là trọn bộ ứng ụng đồ hoạ của hãng adobe systems, đây là bản full iso các phần mềm của bộ ứng dụng adobe cc

Adobe Master Collection 2021 bao gồm: 

– Adobe Acrobat Pro DC (english & russian)
– Adobe After Effects 2021 (english & russian)
– Adobe Animate 2021 (english & russian)
– Adobe Audition 2021 (english only)
– Adobe Bridge 2021 (english & russian)
– Adobe Character Animator 2021 (english & russian)
– Adobe Dimension (english only)
– Adobe Dreamweaver 2021 (english & russian)
– Adobe Fresco (english & russian)
– Adobe Fuse (english only)
– Adobe Illustrator 2021 (english & russian)
– Adobe InCopy 2021 (english & russian)
– Adobe InDesign 2021 (english & russian)
– Adobe Lightroom Classic (english & russian)
– Adobe Media Encoder 2021 (english & russian)
– Adobe Photoshop 2021 (english & russian)
– Adobe Prelude 2021 (english & russian)
– Adobe Premiere Pro 2021 (english & russian)
– Adobe Premiere Rush (english & russian)
– Adobe XD (english & russian)

Download Adobe Master Collection 2021

Download Adobe Master Collection 2021

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Adobe

Tắt kết nối internet

Cài đặt phần mềm

Các bạn sử dụng tool GenP 2.7 để active: Download GenP 2.7