Adobe Animate 2020 v20.5.1 windows \ Macos

Download Adobe Animate 2020 windows \ Macos

Adobe Animate

Adobe Animate là một chương trình hoạt hình đa phương tiện và tác giả máy tính được phát triển bởi Adobe Systems. Animate được sử dụng để thiết kế đồ họa vector và hoạt hình cho các chương trình truyền hình, video trực tuyến, trang web, ứng dụng web, ứng dụng internet phong phú và trò chơi video.

Theo thông tin Adobe Animate 2020 sẽ sớm được hãng adobe phát hành, các bạn có thể tải về trải nghiệm những tính năng mới của phần mềm Adobe Animate 2020 tại đây

Download Adobe Animate 2020

Adobe Animate 2020 v20.5.1.31044 (x64) Multilingual (Pre-Activated)

Download

Adobe Animate CC 2019 v19.2.1.408 Multilingual x64

Download

Adobe Animate CC 2018 v18.0.1.115 x64

Download


Adobe Animate CC 2020 v20.0.5 macOS

Download

Adobe Animate CC 2019 v19.2.1 Multilingual macOS

Download

Adobe Animate CC 2018 v18.0.1.115 macOS

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Adobe Animate

Tắt kết nối internet

Cài đặt phần mềm Adobe Animate

Windows: đã activated

macos: sử dụng tool adobe zii 5 tại đây để activate