Download [email protected] Data Studio 17.0.0+ WinPE

Download [email protected] Data Studio 17.0.0+ WinPE

[email protected] Data Studio

Active @ Data Studio là một bộ gồm cả hai ứng dụng máy tính để bàn cộng với đĩa CD / DVD hoặc USB có thể khởi động để khởi động bất kỳ hệ thống nào vào Môi trường phục hồi Windows.

Cần sao lưu và khôi phục đĩa của bạn, khôi phục tài liệu và ảnh đã xóa, xóa đĩa an toàn, theo dõi tình trạng ổ cứng hoặc thậm chí sửa chữa PC khi Windows không thể khởi động bình thường?

Active @ Boot Disk là hệ điều hành máy tính hoàn chỉnh và hoạt động trên đĩa CD / DVD / USB. Bạn chỉ cần chèn một đĩa khởi động vào máy tính của bạn và khởi động lại.

Active @ Boot Disk không sửa đổi hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ cứng của máy tính, nó bao gồm nhiều công cụ để khởi động máy tính và khắc phục hầu hết các vấn đề về khởi động, cấu hình PC và quản lý hệ thống.

Active @ Boot Disk dựa trên môi trường hệ điều hành Windows 10 (build 1709) nhẹ và hỗ trợ 64-bit (x64). Nó chứa hình ảnh đĩa, phục hồi dữ liệu, đặt lại mật khẩu, xóa dữ liệu, công cụ truy cập mạng và các tiện ích hệ thống.

Download [email protected] Data Studio 17.0.0+ WinPE

tải phần mềm Active Data Studio 15 miễn phí, download Active Data Studio 17, Active Data Studio 17 winpe

Download [email protected] Data Studio 17.0.0+ WinPE

Download

Download Active Data Studio 15.0.0 x64 + winPE

Download

Download Active Data Studio 14.0.0.4 x64 Portable

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install [email protected] Data Studio 17.0.0

view the readme file

xem hướng dẫn trong file readme đính kèm

Coppy all fixed files to install dir.

Đối với bản Download Active Data Studio 15.0.0 Boot Disk (Active Data Studio 15 Win PE )boot từ USB, các bạn sử dụng phần mềm Rufus đính kèm để tạo USB boot