Download Acme CAD Converter 2020 v8.9.8.1512 + portable

Download Acme CAD Converter 2020 full free

Acme CAD Converter

Acme CAD Converter là phần mềm chuyển đổi file CAD thành định dạng file DWG, PDF, WMF, JPEG, TIFF, EPS, SVG, CGM, v.v.

Chương trình này cũng hỗ trợ các tham số dòng lệnh và giao diện người dùng đơn giản cũng như khá nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng đối với tất cả người dùng.

Tính năng của Acme CAD Converter

 • Hỗ trợ mở các định dạng DWG, DXF khác nhau (R2.5-R2019) và DWF.
 • Chuyển đổi DWG sang PDF, JPEG, TIFF, EPS, PLT, SVG, …
 • Hỗ trợ lưu DWG và DXF thành định dạng DWF nhanh chóng.
 • Xác định chính xác phông chữ và màu thực thể trong file.
 • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt các tệp với tốc độ nhanh chóng.
 • Hỗ trợ để chọn bản in của tập tin raster màu hoặc đơn sắc.
 • Đặt kích thước của tệp raster sẽ được in ra một cách tự do.
 • Hỗ trợ cài đặt giấy của từng bố cục, có thể tự động điều chỉnh kích thước.
 • Hỗ trợ các đối tượng 3D loại bỏ dòng ẩn khi chuyển đổi DWG.
 • Hỗ trợ Watermark (đóng dấu) vào file do người dùng tùy chỉnh.
 • Tạo dấu trang PDF tự động với tên bố cục và tên tệp.
 • Hỗ trợ các tùy chọn để bảo mật tệp tin PDF an toàn.
 • Có thể xuất thực thể OLE sang tệp PDF nhanh chóng.
 • Có thể xuất thông tin lớp và hình ảnh raster trong tệp DWG
 • Bạn có thể tùy chọn một khu vực cửa sổ để chuyển đổi
 • Đường dẫn tìm kiếm phông chữ SHX, XRef và Image
 • Hỗ trợ tách các lớp thành bản vẽ (một bản vẽ trên mỗi lớp).

Download Acme CAD Converter 2020 + portable

Acme CAD Converter 2020, download Acme CAD Converter 2020 free, Acme CAD Converter 2020 , hướng dẫn sử dụng Acme CAD Converter 2019, Acme CAD Converter 2020 portable, Acme CAD Converter v8.9, Acme CAD Converter v8 full, Acme CAD Converter 8

Download Acme CAD Converter 2020 v8.9.8.1512 + portable

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Acme CAD Converter 2020

Cài đặt phần mềm Acme CAD Converter 2019

sử dụng key đính kèm để active Acme CAD Converter 2019

bản portable không cần cài đặt

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information