Acme CAD Converter 2021 v8.10.1.1530 + portable

Download Acme CAD Converter 2021

Acme CAD Converter

Acme CAD Converter là phần mềm chuyển đổi file CAD thành định dạng file DWG, PDF, WMF, JPEG, TIFF, EPS, SVG, CGM, v.v.

Chương trình này cũng hỗ trợ các tham số dòng lệnh và giao diện người dùng đơn giản cũng như khá nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng đối với tất cả người dùng.

Tính năng của Acme CAD Converter

 • Hỗ trợ mở các định dạng DWG, DXF khác nhau (R2.5-R2019) và DWF.
 • Chuyển đổi DWG sang PDF, JPEG, TIFF, EPS, PLT, SVG, …
 • Hỗ trợ lưu DWG và DXF thành định dạng DWF nhanh chóng.
 • Xác định chính xác phông chữ và màu thực thể trong file.
 • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt các tệp với tốc độ nhanh chóng.
 • Hỗ trợ để chọn bản in của tập tin raster màu hoặc đơn sắc.
 • Đặt kích thước của tệp raster sẽ được in ra một cách tự do.
 • Hỗ trợ cài đặt giấy của từng bố cục, có thể tự động điều chỉnh kích thước.
 • Hỗ trợ các đối tượng 3D loại bỏ dòng ẩn khi chuyển đổi DWG.
 • Hỗ trợ Watermark (đóng dấu) vào file do người dùng tùy chỉnh.
 • Tạo dấu trang PDF tự động với tên bố cục và tên tệp.
 • Hỗ trợ các tùy chọn để bảo mật tệp tin PDF an toàn.
 • Có thể xuất thực thể OLE sang tệp PDF nhanh chóng.
 • Có thể xuất thông tin lớp và hình ảnh raster trong tệp DWG
 • Bạn có thể tùy chọn một khu vực cửa sổ để chuyển đổi
 • Đường dẫn tìm kiếm phông chữ SHX, XRef và Image
 • Hỗ trợ tách các lớp thành bản vẽ (một bản vẽ trên mỗi lớp).

Download Acme CAD Converter 2021 + portable

Acme CAD Converter 2020, download Acme CAD Converter 2021

Download Acme CAD Converter 2021 + portable

Password Extact file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Acme CAD Converter

see the readme file

Cài đặt phần mềm Acme CAD Converter

sử dụng key đính kèm để active Acme CAD Converter

bản portable không cần cài đặt