3D-Coat 4.9.71 Beta Multilingual (x64)

Download 3D-Coat 4

3D-Coat

3DCoat is the one application that has all the tools you need to take your 3D idea from a block of digital clay all the way to a production ready, fully textured organic or hard surface model. Today 3DCoat is available to learn at 300+ Universities, colleges and schools worldwide.

Phần mềm 3D-Coat là một ứng dụng mà có tất cả các công cụ cho phép bạn thực hiện ý tưởng 3D từ một mô hình ngoài đời thực thành một mô hình kỹ thuật số.

Features of 3D-Coat

Dễ dàng kết cấu & PBR

– Phương pháp tiếp cận sơn Microvertex, Per-pixel hoặc Ptex

– Chế độ xem Rendering Căn cứ trên Thể chất Thời gian thực với HDRL

– Vật liệu thông minh với các tùy chọn cài đặt dễ dàng

– Nhiều lớp sơn. Phổ biến chế độ. Các nhóm lớp

– Tương tác chặt chẽ với Photoshop

– Kích thước texture lên đến 16k

Tính toán Bản đồ cong và xung quanh nhanh

– Rich toolset cho tất cả các loại nhiệm vụ vẽ tranh, và nhiều hơn nữa …

Kỹ thuật số Sculpting

Voxel (volumetric) điêu khắc các tính năng chính:

– Không có các ràng buộc topo. Đổ như bạn làm với đất sét

– Các hoạt động boolean phức tạp. Quy trình làm việc nhanh của bộ công cụ nhanh

Những công nghệ mạnh mẽ như:

– Tesselation năng động thích nghi (Live Clay)

– Hàng chục loại bàn chải điêu khắc nhanh và chất lỏng

– Thao tác Boolean với các cạnh sắc nét

Download 3D-Coat 4

download 3D-Coat 4.9, 3D-Coat

Download 3DCoat 4

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install 3D-Coat 4.9

see the readme file

Cài đặt phần mềm 3D-Coat 4.9

Copy files in fix folder to install dir

Xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================