Manageengine DataSecurity Plus 5.0

Manageengine DataSecurity Plus free download

Manageengine DataSecurity Plus

File server auditing

  • Audit, monitor, and report on file accesses and modifications in real time.
  • Monitor file integrity.

Data leak prevention

  • Audit, monitor, and track endpoint usage.
  • Prevent sensitive data leaks via endpoints such as USB devices and email.

Data risk assessment

  • Discover and classify sensitive files as PII/ePHI based on their vulnerability.
  • Analyze permissions, identify ROT data, and more.

Data Security Plus là một công cụ cho phép theo dõi thời gian, báo cáo và cảnh báo của tất cả các thay đổi trên tập tin và thư mục trên máy chủ tập tin Windows của bạn. Ngoài ra, nó cung cấp một phân tích chi tiết của tập tin lưu trữ và cố gắng truy cập. Nó giúp cải thiện bảo mật dữ liệu và quản lý thông tin trong môi trường máy chủ tập tin Windows của bạn, vì vậy bạn có thể đáp ứng yêu cầu tuân thủ một cách nhưng đơn giản và chi phí-hiệu quả toàn diện

Download Manageengine DataSecurity Plus 5.0

Download ManageEngine DataSecurity Plus 5.0

download

Password extract file thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install ManageEngine DataSecurity Plus 5.0

view the readme file