Download CrossOver Pro 20.0.4 [include old version]

Download CrossOver Pro v20 full free [include old version]

CrossOver

CrossOver Linux Professional provided enhanced deployment and management features for corporate users, as well as multiple user accounts per machine

CrossOver cho phép bạn cài đặt các chương trình thông dụng của Window lên Mac OS. Các ứng dụng này sẽ chạy như các ứng dụng được viết dành cho Mac.

Với CrossOver 19bạn không cần sử dụng máy ảo, không cần cài windows trên mac, bạn vẫn có thể sử dụng các phần mềm cho dành cho windows để làm việc với một chiếc macbook

Download CrossOver Pro v20

CrossOver pro 2020, CrossOver 19, CrossOver pro 20, CrossOver pro  18

Download CrossOver Pro 20.0.4

Download

Download old version

Download

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install crossOver 20

just install

Cài đặt và sử dụng miễn phí, phần mềm đã được active

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================