CrossOver Pro 21.0.0 [include old version]

Download CrossOver Pro v21

CrossOver

CrossOver Linux Professional provided enhanced deployment and management features for corporate users, as well as multiple user accounts per machine

CrossOver cho phép bạn cài đặt các chương trình thông dụng của Window lên Mac OS. Các ứng dụng này sẽ chạy như các ứng dụng được viết dành cho Mac.

Với CrossOver 19bạn không cần sử dụng máy ảo, không cần cài windows trên mac, bạn vẫn có thể sử dụng các phần mềm cho dành cho windows để làm việc với một chiếc macbook

Download CrossOver Pro v21

Download CrossOver Pro 21

Download

Download old version

Download

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install crossOver

just install

Cài đặt và sử dụng miễn phí, phần mềm đã được active