CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Graphics Suite 2020 v22.0.0.412 / Portable

CorelDRAW Graphics Suite 2020 free download

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW là một phần mềm biên tập đồ họa vectơ được phát triển và tiếp thị bởi Corel Corporation ở Ottawa, Canada. Đây cũng là tên của Bộ công cụ đồ họa Corel.

Phiên bản mới nhất có tên là CorelDRAW 2020 bao gồm CorelDRAW Graphics Suite 2020 và CorelDRAW Technical Suite 2020

Download CorelDRAW Graphics Suite 2020

Nếu link download bị lỗi, không hiện thị hyperlink, các bạn vui lòng tải lại trang.

CorelDRAW Graphics Suite 2020 v22.0.0.412 / Portable

Download 

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt CorelDRAW Graphics Suite 2020

Xem file readme đính kèm

– Disable internet connection.

– Start retail, multilingual installer.

– Paste key below:

DR22R39-3VDU3LM-32KRE7F-9DE3TM2

– Proceed installation.

– Don’t open yet.

– Copy and replace patched file in the path:

C:\Program Files\Corel\PASMUtility\v1

Block the following lines to prevent pirated etc. messages after some days:

0.0.0.0 mc.corel.com
0.0.0.0 apps.corel.com
0.0.0.0 origin-mc.corel.com
0.0.0.0 iws.corel.com
0.0.0.0 compute-1.amazonaws.com
0.0.0.0 ipm.corel.com
0.0.0.0 dev1.ipm.corel.public.corel.net

OR run HostBlocker.bat as administrator

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.