CorelDRAW Graphics / Technical suite 2020 v22.2 (windows / macOS)

Download CorelDRAW 2020 for windows / macOS

CorelDRAW 2020

CorelDRAW là một phần mềm biên tập đồ họa vectơ được phát triển và tiếp thị bởi Corel Corporation ở Ottawa, Canada. Đây cũng là tên của Bộ công cụ đồ họa Corel.

Phiên bản mới nhất có tên là CorelDRAW 2020 bao gồm CorelDRAW Graphics Suite 2020 và CorelDRAW Technical Suite 2020

Download CorelDRAW Graphics Suite / Technical suite 2020

Download CorelDRAW Graphics 2020 Windows / MacOS

Download 

CorelDRAW Technical Suite 2020 Multilanguage Windows / MacOS

Download 

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install CorelDRAW Graphics Suite 2020

see the readme file

Xem file readme đính kèm

– Disable internet connection.

– Start retail, multilingual installer.

– Paste key below:

DR22R39-3VDU3LM-32KRE7F-9DE3TM2

– Proceed installation.

– Don’t open yet.

– Copy and replace patched file in the path:

C:\Program Files\Corel\PASMUtility\v1

Block the following lines to prevent pirated etc. messages after some days:

0.0.0.0 mc.corel.com
0.0.0.0 apps.corel.com
0.0.0.0 origin-mc.corel.com
0.0.0.0 iws.corel.com
0.0.0.0 compute-1.amazonaws.com
0.0.0.0 ipm.corel.com
0.0.0.0 dev1.ipm.corel.public.corel.net

OR run HostBlocker.bat as administrator

Phiên bản technical xem file đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================