CorelDraw 2019 v21.2.0.708 for mac (include Premium Font)

Download CorelDraw 2019 for mac

CorelDraw 2019 for mac

Hãng CorelDRAW đã chính thức phát hành phần mềm CorelDraw Graphics Suite 2019 với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng.

Đặc biệt trong phiên bản Coreldraw 2019 này hãng CorelDRAW đã phát hành trở lại phiên bản corel dành cho các thiết bị chạy MacOS, các bạn có thể tải CorelDraw 2019 for mac

Những tính năng mới trong phần mềm Corel 2019 

Xem thêm những tính năng mới của CorelDraw Graphics Suite 2019 tại đây https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/#features

Download CorelDRAW 2019 mac

Download CorelDRAW 2019 v21.2.0.708 (include CorelDraw Premium Font)

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install CorelDraw 2019 for mac

see the readme file

just install