Hướng dẫn convert Office Retail sang Volume License (office 2016 & 2019)

Hướng dẫn convert Office Retail sang Volume License

Phần mềm microsoft office được microsoft cung cấp với 2 loại license là Volume license(VL) và Retail, với bản VL được cung cấp cho doanh nghiệp với số lượng lớn, và chúng sẽ sử dụng các KMS server để activate, Các server này có thể của microsoft hoặc doanh nghiệp tự xây dựng.

Còn với bản Retail thường là các bản bán lẻ cho khách hàng cá nhân, và phiên bản này không thể sử dụng KMS server để activate.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đồi phần mềm Office retail sang volume license, để activate phần mềm office miễn phí mà không cần dùng tool [email protected]

Hướng dẫn convert Office 2016 & 2019 Retail sang Volume License

Mở CMD với quyền admin (bắt buộc)

Chạy lệnh lưới đây (copy và paste vào)

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Tiếp theo các bạn chạy lệnh sau để convert Office Retail to Volume License

Office 2016

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Office 2019

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Các bạn chờ thực hiện lệnh một lát, khi xong nhận được thông báo: Office license installed successfully 

Ok vậy là xong giờ các bạn có thể activate phần mềm microsoft office sử dụng KMS server.

Kích hoạt office 

Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối internet, chạy các lệnh sau, copy và dán vào

Office 2016

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

Office 2019

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Download microsoft Office 2016

Download microsoft Office 2019