Download ConceptDraw OFFICE 7.0.0.0 windows \ 7.0.0.1 macos

Download ConceptDraw OFFICE 7 windows / macos

ConceptDraw OFFICE

ConceptDraw OFFICE là bộ phần mềm mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi loại, nhưng cũng được thiết kế toàn diện cho mọi nhiệm vụ kinh doanh mà bạn đang làm. Nó bao gồm ba sản phẩm phần mềm được tích hợp bởi công nghệ trao đổi dữ liệu độc đáo. Bộ phần mềm kết hợp sơ đồ kinh doanh, sơ đồ tư duy và phần mềm quản lý dự án.

ConceptDraw OFFICE rất cần thiết để cung cấp các phiên động não, tạo sơ đồ, sơ đồ, sơ đồ tư duy, kế hoạch dự án, bảng điều khiển, thuyết trình và nhiều hình ảnh kinh doanh khác.

ConceptDraw VĂN PHÒNG v6 chứa ba sản phẩm tích hợp hỗ trợ trong mọi hoạt động quản lý kinh doanh:

  • DIAGRAM v13 – giải pháp đồ họa chất lượng chuyên nghiệp đủ loại cho tất cả các doanh nghiệp
  • MINDMAP v11 – rất cần thiết cho hoạch định chiến lược, kiến thức và quản lý nhóm
  • PROJECT v10 – cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp để quản lý danh mục và dự án

Download ConceptDraw OFFICE 7 windows / macos

conceptDraw OFFICE 7, download ConceptDraw OFFICE 7 macOS

Download ConceptDraw OFFICE 7.0.0.0 windows / macos

Download

Download ConceptDraw Office 4.0.10 MacOSX

Download

Password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install ConceptDraw OFFICE 7

see the readme file

tùy phiên bản, xem hướng dẫn trong file readme

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================