Download CLC Genomics Workbench 20.0 full license

Download CLC Genomics Workbench 20.0 full license

CLC Genomics Workbench

CLC Genomics Workbench is a comprehensive analysis package for the analysis and visualization of data from all major next-generation sequencing (NGS) platforms. The workbench supports and seamlessly integrates into a typical NGS workflow. CLC Genomics Workbench is available for Windows, Mac OS X, and Linux platforms.

Incorporating cutting-edge technology and algorithms, CLC Genomics Workbench supports key next-generation sequencing features within genomics, transcriptomics, and epigenomics research fields. Additionally, it includes all the classical analysis tools of CLC Main Workbench.For more information,visit qiagenbioinformatics.com

For analyzing, comparing, and visualizing next-generation sequencing data
  • Cross-platform desktop application with an intuitive and user-friendly interface
  • Incorporates cutting-edge technology and algorithms
  • Includes numerous features in genomics, transcriptomics, and epigenomics
  • Supports all major next-generation sequencing platforms

CLC Genomics Workbench là một giải pháp phần mềm mạnh mẽ và một bộ công cụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực của các bộ gen, mô hình, epigenetics, và meta-genomics giúp các nhà khoa học và chuyên gia sử dụng công nghệ tiên tiến, các tính năng độc đáo và thuật toán. Từ từ địa chỉ những thách thức phân tích thông tin di truyền. Phần mềm sinh học thân thiện với người dùng này cho phép bạn phân tích đầy đủ dữ liệu NGS của mình. Bạn cũng có thể tìm thấy mối quan hệ giữa vi sinh vật cộng sinh với sự giúp đỡ của phần mềm này và dễ dàng phân tích dữ liệu meta-genomic phức tạp.

Phần mềm CLC Genomics Workbench hỗ trợ các nền tảng NGS như Illumina, IonTorrent, PacBio và GeneReader và cung cấp các công việc RNA tế bào cho các phân tích khác nhau về các cấp độ gen. Phần mềm cũng cho phép bạn tạo ra những khám phá quan trọng trong nghiên cứu bệnh nhân loại và thực hiện các phân tích tốt nhất của bạn

Download CLC Genomics Workbench 20.0 full license

download CLC Genomics Workbench 20, install CLC Genomics Workbench 20, key CLC Genomics Workbench 20, license CLC Genomics Workbench 20

Download CLC Genomics Workbench 20.0

Download

pass extract file: thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install CLC Genomics Workbench 

view the readme file

Download  CLC Genomics Workbench

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuat-phanmem.top vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Chúng tôi sử dụng quảng cáo thân thiện, không popup

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn